Kontakt

Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego w Zgierzu wchodzi w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiegow Zgierzu Siedziba Szkoły: 95 – 100 Zgierz, ul. …

Komunikat

Procedura organizacji pracy Zespołu Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników …