W Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu prowadzone mogą być: kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kursy kompetencji ogólnych oraz inne, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
Zajęcia w ramach kursów zaś – w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej, a także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Nasze propozycje na rok 2021/2022:


Arkusz rekrutacyjny online

 Statystyki