Dziermańska T., Małek E., Puciłowska I., Opiekun medyczny 532102 : kwalifikacja MED.03 : świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej : zestawy testów i zadań praktycznych : egzamin zawodowy, 2019, ISBN 978-83-949226-3-4

Publikacja stanowi materiał w zakresie przygotowania do egzaminu zawodowego w zawodzie Opiekun medyczny MED.03. Zadania obejmują tematykę i zagadnienia odzwierciedlające umiejętności ujęte w Podstawie programowej kształcenia w zawodzie Opiekun medyczny MED.03 – Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.
Są to zestawy nowych testów i zadań praktycznych, opracowane zgodnie z nową Podstawą programową kształcenia, obowiązującą od roku szkolnego 2019/2020.
Książka zawiera
• propozycje zadań, analogiczne do tych, jakie mogą pojawić się na egzaminie,
• zadania są ukierunkowane na sprawdzenie wymaganych na egzaminie umiejętności,
• obejmuje najważniejsze informacje o egzaminie zawodowym, przeprowadzanym w nowej formule, według nowej Podstawy programowej kształcenia.
Ta publikacja może wspomóc pracę w przygotowaniu do egzaminu.