Grochowski P., Żurek P., Pierwsza pomoc przedmedyczna, 2011, ISBN 978-83-60038-28-4


Obecne czasy nie sprzyjają niesieniu pomocy potrzebującym. Ciągły pośpiech i skupianie uwagi tylko na sobie to czynniki utrudniające dostrzeganie sytuacji, w których ludzkie życie może być zagrożone. Poza tym ponoszenie odpowiedzialności za czynności wykonywane podczas niesienia pomocy czasem odstrasza przed podjęciem jakichkolwiek działań.

Czym rzeczywiście jest udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej? Jakie są nasze obowiązki, a jakie ograniczenia? Co powinniśmy zrobić,
co musimy, a czego nie możemy czynić podczas takiego postępowania? Jakie są konsekwencje, odpowiedzialność prawna za odpowiednie aspekty podjęcia działania w celu ratowania ludzkiego życia? I wreszcie – jakie są sposoby, techniki i metody pomocy? Podręcznik ten ma dać odpowiedzi na powyższe pytania i rozwiać wszelkie wątpliwości związane z ewentualnym postępowaniem z osobą poszkodowaną.