Tytuł projektu: Utworzenie i rozwój ukierunkowanego branżowo CKU WŁ w Zgierzu

Nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0008/20


Okres realizacji: 01.09.2021 – 30.06.2023

Wartość projektu: 983 564,78

Kwota dofinansowania z funduszu UE: 836 030,06 zł

Dokumenty do pobrania:


Statystyki